Binance : QKCBUSD

QKC = 0.01085400 BUSD

source: https://www.binance.com