Binance : QKCBUSD

QKC = 0.00869500 BUSD

source: https://www.binance.com